Accounting & Consulting Center

DOO Beograd

Kontakt osobe za:

 

engleski jezik: Gospođa Vinka Kovačević; e-mail: vinka.kovacevic@acc.co.rs

nemački jezik: Gospođa Milanka Lazić; e-mail: milanka.lazic@acc.co.rs

francuski jezik: Gospođa Jelena Drobnjak; e-mail: jelena.drobnjak@acc.co.rs

Telefon / fax : 011-266-58-77;   3675-430

Kontakt : G-đa Vinka Kovačević mob. 064-24-18-108

E-mail : office@acc.co.rs

www.acc.co.rs

Raška 45

11000 Beograd

Matični broj 20490756

Banca Intesa - Tekući račun-160-31392477

PIB 105914545