Accounting & Consulting Center DOO Beograd je preduzeće za pružanje najvišeg nivoa usluga računovodstva, poslovne podrške i poreskog savetovanja.Obučen tim profesionalaca sa adekvatnim i dugogodišnjim iskustvom kreira i sprovodi različite finansijske i računovodstvene procese,  u skladu sa zakonom,  a  u cilju iznalaženja optimalnih rešenja za svoje klijente.

 

Koristeći znanje svakog člana tima,  klijenti  imaju na raspolaganju i spektar savetodavnih usluga  – od pripreme i predaje poreskih prijava, izrade poreskih bilansa i druge evidencije od značaja za oporezivanje, savetovanja pri utvrđivanju poreza pa sve do sačinjavanja poreskog plana koji će poreskom obvezniku omogućiti smanjenje poreske obaveze,  u okviru zakonske regulative,  a radi obavljanja sveukupnih poslovnih aktivnosti na najefikasniji i najprofitabilniji mogući način.

Kontakt osobe za:

engleski jezik: Gospođa Vinka Kovačević; e-mail: vinka.kovacevic@acc.co.rs

nemački jezik: Gospođa Milanka Lazić; e-mail: milanka.lazic@acc.co.rs

francuski jezik: Gospođa Jelena Drobnjak; e-mail: jelena.drobnjak@acc.co.rs

Telefon / fax : 011-266-58-77;   3675-430

Kontakt : G-đa Vinka Kovačević mob. 064-24-18-108

E-mail : office@acc.co.rs

www.acc.co.rs

Raška 45

11000 Beograd

Matični broj 20490756

Banca Intesa - Tekući račun-160-31392477

PIB 105914545